Staben

Staben består af nogle personer som brænder for spejderarbejdet på et højere plan.

Staben består af en distriktschef, kasserer og x antal distriktsassistenter.

Der er plads til flere i staben, så har du lyst til at deltage på et højere plan, så kontakt os.