Gruppeledere

 

Gruppe Gruppelederens navn E-mail Stabskontakt
Astrup Nicholine A.D. Olesen nicholine84@gmail.com Ejnar
Horne/Tistrup Jesper Simonsen j.s@mail.dk Ejnar
Hoven Karsten Mandsberg karsten@mandsberg.org Karsten
Lem Ulla Kristensen ulla.ivan@kristensen.mail.dk Peter
Lønborg-Vostrup Mona Sørensen boel17@live.dk Ejnar
Ringkøbing Jens Pedersen jep@vestas.com Majbrit
Rækker Mølle Ole Dransfeldt om@dransfeldt.dk Morten
Sdr. Vium Vagn Christiansen vagn.dahl.christiansen@gmail.com Morten
Skovlund Per Theilgaard epttheilgaard@gmail.com Hanne
Tarm Dorthe Sloth Balle adsm@mail.dk Karsten