Gruppeledere

 

Gruppe Gruppelederens navn E-mail Stabskontakt
Horne Marianne Balzarsen balzarsen@gmail.com Ejnar
Hoven Karsten Mandsberg karsten@mandsberg.org Karsten
Lem Ulla Kristensen ulla.ivan@kristensen.mail.dk Majbritt
Ringkøbing  Jens Pedersen  jep@vestas.com  Hanne
Rækker Mølle  Ole Dransfeldt  om@dransfeldt.dk  Karsten
Sdr. Vium Nora Streubühr wimminger@gmail.com Ejnar
Skovlund  Anne Just Knudsen annejustk@gmail.com  Karsten
Tarm  Mette Nygård mette.nygaard@kfumspejder.dk Mette